Thumb 632e8013548072f1be2872c2d37ed2588ae1896c

Elly van Harten

61 donateurs

€ 670 ingezameld

Ik collecteer omdat:
De vluchtelingenkinderen in Griekenland onze hulp nodig hebben voor hun toekomst