Thumb 5b7ce25da01e60c4633b466e6e01f02a0c56ba33

Johan van den Berg

87 donateurs

€ 1.650 ingezameld

Ik collecteer omdat:
ik het belangrijk vind om onze rijkdom te delen met mensen die het minder hebben dan wij. Het is een invulling van Jezus' opdracht om anderen te behandelen zoals wij zelf graag behandeld zouden willen worden.