Thumb 50eb6c3f6bab33a669f0b1178f736e267de3436e

maandagavondclub gedachteniskerk

74 donateurs

€ 1.825 ingezameld

Ik collecteer omdat:
wij op de club gezien en gehoord hebben hoe slecht het leven is voor de vluchteling kinderen op Lesbos. wij collecteren voor onze leeftijdgenootjes die de winter in moeten, terwijl ze met veel te veel mensen in een mini tentje wonen. Met maar 1 wc en 1 douche voor duizenden vluchtelingen. Help jij/u mee om Jawad en zijn vriendjes weer hoop te geven? Hoop op een toekomst?