Thumb 01dc31270441d47d03a28df2a30d12ac0ac0f134

Margreet Kok

61 donateurs

€ 900 ingezameld

Ik collecteer omdat:
ik het vreselijk vind dat deze kinderen in zo'n schrijnende en uitzichtloze situatie zitten. Met voedsel, kleding en onderwijs kunnen we het leven voor hen een beetje beter maken.